List Of Alumni Members

Batch of the year , 2010

Basu Abhisek Ghosh Chowdhary, Soumya Nath, Raju Kanti
Bhattachryya Swarochi Kumar Jana, Soumen Nayek, Asish
Bhowmik, Gourav Karmakar, Sandip Parui, Priyanka
Biswas, Snehasis Khan, Prasenjit Paul, Debarati
Bose, Rumki Koley, Pralay Pramanik, Abhishek
Chakraborty, Anirban Kundu, Soumen Roy, Naboday
Chowdhary, Debdyuti Maity, Rajib Kumar Saha, Arpita
Das, Saurav Majumdar, Anindya Saha, Sayantani
De, Debabrata Mondal, Joy Sanyal, Tilottama
Dey, Bidhan Chandra Mondal, Kamal Sengupta, Atri
Ghosh, Jaydip Mondal, Sandip Sarkar, Partha
Ghosh, Suman Mukherjee, Rumela  Kodali, Sudeshna

News & Events