List Of Alumni Members

Batch of the year , 2005

Rajashree Bhattacharja Partha Das Anasuya Gangopadhyay
Sivaprasad Jana Anindita Paul Sanjukta Bhattacharyya
Sutapa Das Anindiata Ghosh Bijan Kumar Maity
Rakhi Paul Palas kr. Halder Chandralekha Dasgupta
Suhas Ghosh Ayanendu Mandal Mridul Pratihar
Sabir Ali Madhumita Dandapat Anup Ghosal
Debasish Mukherjee Urmimala Roy Malabika Bera
Amit Kumar De Debarpita Ghosal Manas Kumar Panja
Subrata Santra Sriparna Das Rinku Dutta
Biplab Guchhait Anirban Parua Somnath Sarkar

News & Events