List Of Alumni Members

Batch of the year , 1993

Mr. Subrata Bandyopadhyay Mr. Biplab Basak Mr. Subhajit Basak
Mr. Rajarshi Basistha Mr.Pabitra Kumar Bhattacharya Ms. Sarmistha Bhattacharya
Ms. Sonali Bhattacharya Sri Koushik Basu Premasis Chakraborty
Ms. Rupa Das Mr. Dhruba Kanta Datta Mr. Sanjay Datta
Mr. Sk. Abdul Daiyan Dr. Arpita Dutta Mr. Swapan Kumar Ghosh
Mr. Sudarsan Guha Ms. Sima Halder Mr. Subrata Kumar Hajari
Ms. Sangita Jamindar Mr. Kasinath Mandal Mr. Swapan Kumar Mandal
Mr.Malay Kumar Mukhopadhyay Dr. Sumit Nandi Mr. Swarup Nandi
Mr. Mainak Pal Mr. Tapas Kumar Pal Mr. Arnab Pande
Mr. Partha Purkait Mr. Siddhartha Ray Mr. Snigdhendu Ray
Mr. Ranjit Roy Mr. Arup Kumar Samanta Sri Chinmay Sarkar
Mr. Awadhesh Thakur Mr. Chandan Bhadra   

News & Events