List Of Alumni Members

Batch of the year , 1981

Sri Chandranath Adhya Sri Souvik Banerjee Sri Tapankumar Banerjee
Sri Goutam Bhattacharya Sri Sisirkumar Bhowmik Sri Kumar Biswas
Sri Debasish Chakraborty Sri Subirkumar Chakraborty Sri Rabinkumar Choudhuri
Sri Samirkumar Choudhuri Dr. Gourchandra Das Sri Nirmalkumar Das
Dr.Sudipkumar Das Dr.Swapankumar Das Dr. Amalesh Dutta
Sri Jawaharlal Dutta Sri Swapankumar Dutta Sri Subrata Gangopadhyay
Sri Tapan Gangopadhyay Sri Barunkumar Ghosh Sri Kamaleshchandra Guha
Sri Kalikrishna Mahapatra Sri Ashinendu Mandal Sri Kabidas Mondal
Sri Pradipkumar Mondal Sri Amlan Mukherjee Sri Monojit Mukherjeek
Sri Pratulkumar Mukherjee Sri Chittaranjan Pal Biswamaya Saha
Sri Siddhigopal Saha Rafi Amed Syed Sri Gouranga Sundar Ta
Sri Samir Kumar Roy Chadhuri

News & Events